Wie is wie?

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk de goede werking van N-VA in Heuvelland. Minstens 1 keer per maand zitten de verschillende leden samen om het reilen en zeilen van onze mooie gemeente te bespreken.

Uit dit bestuur ontstaan er tal van nieuwe initiatieven om het de Heuvellander gemakkelijker te maken en worden werkgroepen opgericht die de toekomst voorbereiden