Landbouw

De kracht van de Vlaamse land- en tuinbouw schuilt in de kwaliteit van onze producten. 

Door de schaarse ruimte is schaalvergroting in veel gevallen erg moeilijk. Dit zet een rem op de concurrentie met buitenlandse landbouwers. 

Kleine landbouwbedrijven kunnen die concurrentie het best aangaan door hun takenpakket uit te breiden (kinder- en zorgboerderij, kleinschalige verkoop, hoevetoerisme, zelfpluktuinen, enzovoort). De grotere landbouwbedrijven kunnen inzetten op een verdere professionalisering.

Nieuws over dit onderwerp

Voortaan voor alle zelfstandigen belastingkrediet

Rita Gantois (N-VA): “Met deze sociale maatregel steunen we landbouwers en kleine zelfstandigen” Belastingplichtigen die forfaitair worden belast, kunnen vanaf 2017 genieten van het belastingkrediet …