Reactie op mediastorm over WZC St-Medard

Op 20 september 2017, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Senioren, Sociaal beleid

 

Met stijgende verbazing nam het gemeentebestuur gisteren kennis van de mediastorm die gecreëerd werd rond het Woon-en zorgcentrum St-Medard.

 

Om dit te duiden, misschien eens terug naar de oorsprong van deze hele heisa.

Tijdens de gemeenteraad van begin september werden de verbeterde cijfers van het WZC ter aktename in de gemeenteraad voorgesteld. Naar aanleiding hiervan nam de oppositie het woord. Aan de hand van een hele reeks foutjes die de afgelopen jaren gebeurden, werd getracht het WZC,het personeel, de directie en het bestuur in diskrediet te brengen.

 

We weten dat overal fouten kunnen gebeuren. Zeker in een heel moeilijke sector als de verzorging. We zijn ons bewust van de werkpunten, en trachten hier dagelijks in samenwerking met alle betrokkenen een oplossing voor uit te werken. Dat dit politiek misbruikt werd, is al een stap te ver.

 

De afgelopen weken is de VRT actief op zoek gegaan naar mensen die anoniem negatieve getuigenissen wilden brengen. Deze werden gevonden, en sterk uitvergroot door de media naar buiten gebracht. Zo zien we bv. op de pagina van “Radio 2”, een foto van een man, tussen 2 matrassen op de grond. Het verhaal hierachter is echter schrijnend. Het betreft hier een landloper, die erg verward en dementerend opgenomen werd door het WZC. De man wil/kan niet slapen in een bed. Daarom worden matrassen op de grond gelegd zodat hij zo toch een minimum aan comfort heeft. Dat een personeelslid hiervan een foto neemt, en dat de media deze persoon herkenbaar in beeld brengt zonder enige duiding, is werkelijk ontoelaatbaar en stuitend.

 

Vanmiddag heeft de administratie naar aanleiding van deze mediastorm al een inspectie uitgevoerd, en deze is goed verlopen. Er werden geen essentiële problemen vastgesteld.

 

Ook de andere zaken die aangehaald worden door de oppositie en de anonieme getuigenis kunnen weerlegd worden. Er zijn de afgelopen jaren GEEN besparingen gebeurd op personeel, deze uitgaven bleven stabiel. We hebben nog altijd 30-35% meer personeel dan de wettelijke norm voorschrijft, exact evenveel als bij het begin van de legislatuur.

 

De afgelopen jaren werd al heel wat geïnvesteerd in efficiëntie en kwaliteit. Zo is er extra opleiding voor het personeel om om te gaan met toegenomen zorg en dementie. Volgend jaar wordt gestart met digitale dossiers. Er loopt een aanwervingsprocedure voor een extra hoofdverpleegster en er werd een nieuw onthaal geïnstalleerd. Er is geïnvesteerd in de preventiedienst, en de kwaliteit van de keuken werd verbeterd.

 

Zoals aangegeven bestaat er geen enkele plaats waar niets verkeerd loopt. Dat willen we erkennen, en ook aan werken samen met het personeel. Daarom werd een actieplan “2020” opgesteld, met daarin een aantal heel duidelijke krachtlijnen:

Focus op de residenten, die een steeds grotere zorggraad hebben.
Focus op de medewerkers, om hen goed te kunnen laten omgaan met deze wijzigende zorgbehoeften
Focus op een betere communicatie, zowel naar medewerkers als naar familie.

 

Dit plan bespreken we de komende dagen met familie en personeel, zodat we hier verder samen werk van kunnen maken. Bij deze willen we nogmaals onze grootste dankbaarheid uitdrukken voor het vele, goede personeel, dat iedere dag klaar staat om de inwoners van St-Medard de beste zorgen te geven. En dat die zorg heel goed is, daar blijven we van overtuigd!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is