Nieuwe bestuursploeg

Op 10 maart 2016, over deze onderwerpen: N-VA
N-VA bestuur

Op vrijdagavond werden in de Klakeye  te Dranouter  de NVA verkiezingen van Heuvelland gehouden.

Meer dan de helft van de leden kwam zijn stem uitbrengen. Onder het toeziend oog van de arrondissementele delegatie uit Ieper en Wervik, werden de stembussen geledigd. Met algemeen applaus  werd het nieuwe bestuur voorgesteld. De samenstelling van dit bestuur ziet er aldus uit : Ward DIERICKX voorzitter, Geert Ingelbeen ,ondervoorzitter, Martine Duron, Etienne Cloet, Erika rousseu, Greta Cuvelier , Jeroen Fiey bestuursleden.

De nieuwe voorzitter sprak een dankwoord uit voor alle medewerkers en alle bestuursleden. Met name dankte hij de speciale secretaris Hugo Lefebvre ,die de verkiezingen organiseerde. Een woord van dank was er ook voor het uittredend bestuur.  De nieuwe voorzitter stelt zich tot doel het ledenaantal van NVA Heuvelland aan te zwengelen, de communicatie binnen bestuur en leden te optimaliseren en samen met een sterke ploeg de plaatselijke afdeling voor te bereiden op de verkiezingen van  2018.

Ook werd er verwezen naar het werk van de mandatarissen, met een speciaal woord van dank voor Georges Declercq, die mede aan de basis lag van deze plaatselijke afdeling.  Schepen Etienne Cloet werd geprezen voor zijn niet aflatende inspanningen in de toeristische sector, met de komende realisatie van het nieuwe bezoekerscentrum. Ook de inspanningen binnen het kabinet Bourgeois werden geciteerd met een subsidiepremie van 685.000€ voor de vernieuwing van het gemeentehuis de Warande: een dossier dat reeds jaren aansleept en waar schepen Cloet uiteindelijk de finale toezegging kon verkrijgen.

Al bij al een mooi moment in de plaatselijke jonge afdeling, waar nog een heel tijdje werd gekeuveld over politieke en andere sociale toestanden . Een goed gevuld broodje en aangepast glas bier of wijn vormden de gepaste afsluiting , waarbij iedereen tevreden de weg naar huis vond.

Forsan et haec olim meminisse iuvabit, besloot de voorzitter. Allicht zal het ooit genoegen  doen aan deze gebeurtenis terug te denken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is