Op 21 augustus 2012 heeft N-VA Heuvelland zijn verkiezingsprogramma voorgesteld

Op 28 augustus 2012

- Inleiding en welkomstwoord door Etienne Cloet 

- Voorstelling van het programma door Daniël Calleeuw 

N-VA betekent verandering en een vooruitziend, creatief en vernieuwend beleid voeren in samenspraak met iedere burger, met de middenstand en de landbouwers, het gezin, het bedrijfs- en het verenigingsleven, zonder enige voorkeursbehandeling. 

- Bespreking van de 10 speerpunten 

1. Aandacht voor mobiliteit en parkeren 

Parkeerplaatsen toeristen, kortparkeren, onderhoud openbaar domein, aangepaste omleidingen en parkeerverboden, signalisatie, bestrijden modder en ijzel,  … 

2. Financieel beter doen met minder 

Schuldenberg saneren door nieuwe projecten financieel in te perken, energiebesparing, stimuleren ondernemersschap, bouwgrond ter beschikking stellen, … 

3. Verminderen van de hoge belastingdruk 

Gemeentebelastingen terug brengen tot het Vlaamse gemiddelde. 

4. Een veilig en net Heuvelland 

Strengere politiecontrole, zwerfvuil, fractie tuin- en snoeiafval in containerpark terug gratis, beter onderhoud grachten, openbare toiletten in de toeristische centra, … 

5. Inspraak op mensenmaat 

Het betrekken van de burger bij de beleidsuitvoering door de betrokken groepen vooraf te raadplegen, bevorderen dialoog, correcte inlichtingen geven i.v.m. wetgeving, … 

6. Wonen en ruimtelijke ordening 

Woonuitbreidingsgebieden activeren, bouwwijze aanpassen voor een gezonde mix van bewoners, duurzaamheid op voorplan plaatsen, begeleiding van bouwer en renoveerder, er voor zorgen dat Heuvelland geen reservaat wordt, … 

7. Ruimte voor senioren 

Uitbreiding van het aanbod aan woongelegenheden, aanpassen ontmoetingscentra aan de senioren van de 21ste eeuw, vrijwilligerswerk stimuleren en ondersteunen, coördinator, sneeuw ruimen, aangepast aanbod om beweging en sporten te promoten,  … 

8. Ruimte voor ondernemen 

Aanleg bedrijventerrein, bedrijfsverzamelgebouw, actief aantrekken nieuwe bedrijven, mogelijkheid tot uitbreiding bestaande bedrijven, ondersteuning horeca- plan, … 

9. Ruimte voor de jeugd en sport 

Sterke jeugdraad, financiële en logistieke ondersteuning, gratis afvalbeleid, hotspots, aanleg “Finse piste”, … 

10. Ruimte voor cultuur 

Kwalitatief cultuurbeleid op maat van de gemeente, actieve en financiële ondersteuning van cultuur in alle gemeentes, ieder jaar in een andere gemeente organisatie van een 11 juliviering, …

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is