53 assistentiewoningen aan Hoeve Oreel

Op 21 april 2016, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Sociaal beleid, Welzijn & gezondheidszorg
simulatie project

GEMEENTE WIL MET PROJECT INSPELEN OP GROTE VRAAG NAAR ZORG

De braakliggende terreinen aan Hoeve Oreel in Westouter krijgen een nieuwe bestemming. De gemeente Heuvelland heeft een vergunning afgeleverd om er 53 assistentiewoningen te realiseren. "We hopen dat deze woningen inspelen op de grote vraag naar zorg en dat ook een aantal klassieke woningen hierdoor vrijkomen voor bijvoorbeeld jonge gezinnen", zegt schepen van Huisvesting Wieland De Meyer.

Het vorige gemeentebestuur koesterde lange tijd plannen om op deze locatie een nieuw rusthuis te realiseren. Maar de te lange procedures en bijkomende verplichtingen zorgden er voor dat OLV Gasthuis uit Poperinge de plannen naar de prullenmand verwees in 2012.

"Van in het begin van deze legislatuur zijn we op zoek gegaan naar nieuwe positieve invullingen voor deze site. Dus zijn we heel blij met de komst van deze 53 assistentiewoningen", weet burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen).

Ook schepen van sociale zaken Ward Dierickx (N-VA) is tevreden. "Er is in Heuvelland sterke vraag naar woningen die specifiek zijn aangepast aan de noden van senioren. Het gaat om mensen die te veel zorg nodig hebben om nog thuis te wonen, maar nog niet naar een rusthuis willen of kunnen gaan."
 

Verrassende keuze

Toch een verrassende keuze voor een gemeente die door het dalende en vergrijzende bevolkingsaantal ook heel wat nood heeft aan woningen voor jonge gezinnen en andere nieuwe Heuvellanders. Zeker omdat heel wat vrijgekomen woningen vroeger al snel als vakantiewoningen werden gebruikt.

"Om de bouw van het rusthuis mogelijk te maken, werd in het verleden het terrein aan de Sulferbergstraat ingekleurd als zone voor zorginstellingen. Vandaar ook onze keuze voor deze assistentiewoningen. Los daarvan is de vraag naar dit soort woningen groot, ook in onze gemeente. Veel mensen die nu thuis blijven wonen, kunnen hier nu terecht. Hierdoor verwachten we ook wel een verschuiving binnen wonen in onze gemeente. De woningen van de mensen die zich hier komen vestigen uit onze gemeente, zullen vrijkomen voor andere nieuwe Heuvellanders. Een win-winsituatie dus", vult schepen van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Wieland De Meyer aan. "Bovendien zijn de plannen ook een meerwaarde voor het dorp. Het wordt een groot, maar goed ontworpen gebouw dat mooi ingeplant is in de omgeving. Er zijn naast de woongelegenheden ook voldoende parkeerplaatsen en een mooie groene omgeving bij de gebouwen."
 

Zorgsite

Naast de 53 assistentiewoningen zal woonmaatschappij Ons Onderdak ook vijf gewone seniorenwoningen bouwen in de oude school in de Hellegatstraat. "Ook dat project werd door het college al vergund. Samen wordt dit dus 1 prachtige nieuwe zorgsite", besluit schepen De Meyer. Op zaterdag 28 mei wordt het project uitgebreid voorgesteld aan het publiek tijdens een woon- en immobeurs in Westouter. Het bestaande aanbod aan woningen en kavels wordt er toegelicht, net als de nieuwe projecten die in de steigers staan. Jurgen Buseyne van MBV Projecten en Community Building uit Poperinge die het project zullen realiseren, hopen na het verlenen van de vergunning snel met de voorbereidende werken voor de bouw te kunnen starten.

 

Artikel door Lisa Bacelle, gepubliceerd in HLN van 21.04.2016

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is